X
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT THÁNG 12

HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN DỄ DÀN CÙNG RYAN COACH

– Vận dụng từ cơ bản đến nâng cao các dụng cụ.

– Chia thành các serires luyện tập dễ tập theo.

– Tổng hợp đầy đủ các loại hình luyện tập.

Hướng dẫn tập luyện thân trên tại nhà.

Hướng dẫn tập luyện thân dưới tại nhà.

Hướng dẫn tập luyện bụng tại nhà.

Hướng dẫn tập tabata cơ bản tại nhà.

Hướng dẫn tập luyện miniband tại nhà.

Hướng dẫn tập luyện powerband tại nhà.