Chia sẻ về nghề huấn luyện viên cá nhân – Personal Trainer

Nghề huấn luyện viên cá nhân – Hướng đi bền vững hay lựa chọn ngắn hạn ? Theo thống kê của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh là nơi đào tạo nhiều cán bộ có trình độ từ cao đẳng đại học thạc sĩ trải qua 60 năm xây dựng và phát …

Chia sẻ về nghề huấn luyện viên cá nhân – Personal Trainer Read More »